Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Jurastuderende til ATP Ejendomme

Jurist i København

Interesserer du dig for fast ejendomsret, entrepriseret og forsikringsmæssige forhold, og vil du supplere dine studier med erfaringer fra én af Danmarks førende ejendomsejere? Til vores kontor i indre København søger vi en jurastuderende, der har lysten og evnen til at kombinere sin faglige dygtighed med et forretningsmæssigt fokus. Organisatorisk vil du indgå i afdelingen Legal bestående af fire jurister/advokater, tre administratorer og to studentermedhjælpere, der understøtter hele forretningen. Teamet er dedikeret og ambitiøst med fokus på både kvalitet, værditilførsel og udvikling. Du vil derfor få mulighed for at tappe ind i en stejl læringskurve og tilegne dig ny viden inden for flere juridiske områder. Arbejdstiden vil være ca. 15 timer om ugen med gensidig fleksibilitet i eksamensperioder og ved spidsbelastninger.

Dine opgaver bliver blandt andet:

  • Bistand til juridiske opgaver inden for blandt andet erhvervsleje, transaktioner og projektudvikling
  • Juridisk informationssøgning og analysering af relevant lovgivning, retspraksis med videre samt udarbejdelse af interne Legal nyhedsbreve
  • Diverse compliance opgaver, herunder forsikringsovervågning
  • Diverse juridiske og administrative ad hoc-opgaver.

Vil du omsætte teori til praksis?
Du er jurastuderende på cand.jur. eller cand.merc.jur. og har/har haft selskabsret, praktisk aftaleret, forsikringsret, en...