Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Jurist til Team Jura i Herlev Kommune - genopslag

Jurist i Storkøbenhavn

Herlev Kommune søger en dygtig jurist med solid erfaring inden for teknik- og miljølovgivningen og forvaltnings- og kommunalret

Herlev Kommune søger en dygtig juridisk generalist, som brænder for udmøntningen af lovgivningen særligt inden for teknik-, miljø- og planområdet samt forvaltnings- og kommunalret. Stillingen er organisatorisk placeret i Team Jura i Staben Direktionssekretariatet. Staben har ansvaret for betjening af borgmester, kommunalbestyrelse, stående udvalg, direktion, kommunikationsrådgivning og juridisk rådgivning til fagområderne.

Hovedfokus i stillingen ligger i juridisk betjening i Direktionssekretariatet i forhold til teknik-, miljø- og planområdet, men du vil også få rådgivningsopgaver inden for forvaltnings- og kommunalret samt på kultur og fritids- og folkeoplysningsområdet.

De primære arbejdsopgaver er:

  • Rådgivning af ledelsen i juridiske spørgsmål.
  • Rådgivning og sparring med fagkoordinatorer i juridisk komplekse sager.
  • Tovholderfunktion i komplekse sager.
  • Udarbejde materiale, der kan understøtte vores arbejdsgange.
  • Understøtte sagsbehandlingen bl.a. ved at udarbejde materialer, formidle praksis, forestå undervisning mv.


Du skal have lyst til at arbejde på tværs i organisationen og dermed understøtte vores mål om at øge det tværgående samarbejde. Du skal også være med til understøtte, at vores sagsbehandlere...