Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

FOA Overenskomst søger juridisk konsulent til arbejds- og ansættelsesret

Jurist i København

FOA Overenskomst søger juridisk konsulent til arbejds- og ansættelsesret

FOA søger en juridisk konsulent til FOA Overenskomst i teamet Ansættelsesret (i daglig tale ”A-teamet”).
Vi udvider teamet, da vi oplever en stigning i antallet af sager.
Samtidig er der ønske om mere synlighed i forhold til FOA’s lokale fagforeninger, der har den direkte medlemskontakt.
Du bliver en del af et team, der pt. består af 8 jurister, som beskæftiger sig med alle dele af det arbejds- og ansættelsesretlige område, herunder ansættelsesformer, væsentlige vilkårsændringer, barsel, ferie, elevforhold, tillidsrepræsentanter, tjenestemandsret, forvaltningsret, GDPR osv.
Størstedelen af sagerne er afskedigelses- og bortvisningssager på det offentlige område.

Dine opgaver vil være:

  • Rådgivning af FOA’s lokale fagforeninger om ansættelsesretlige problemstillinger
  • Behandling af ansættelsesretlige sager, typisk afskedigelses- og bortvisningssager
  • Forhandlinger med arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer (KL og Danske Regioner)
  • Forberedelse og bistand ved sager, der videreføres af advokater ved afskedigelsesnævn, faglig voldgift, Arbejdsretten eller de civile domstole
  • Information om ansættelsesretlige problemstillinger på diverse platforme
  • Undervisning af FOA’s lokale fagforeninger og tillidsvalgte


Du...