Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Juridisk konsulent søges til Dansk Sygeplejeråd

Jurist i København

Dansk Sygeplejeråd søger en juridisk konsulent, da en af vores kolleger har fået arbejde i en af DSR's kredse.

Til vores juridiske videncenter søger vi en erfaren jurist til at varetage bl.a. medlemssager inden for den individuelle ansættelsesret, forhandlingsopgaver, kollektiv arbejdsret og tvister om vores kollektive overenskomster.

Det juridiske videncenter er placeret i DSR’s centrale enhed i Kvæsthuset i København sammen med Forhandlingsafdelingen, der tillige består af forhandlingsdelen og Sundhedskartellets sekretariat.

Det juridiske videncenter har følgende hovedopgaver:

  • rådgivning og vejledning af DSR’s 5 kredse og ledelsescentret i individuelle medlemssager inden for ansættelsesretten såsom opsigelse, bortvisning, fratrædelsesaftaler og vilkårsændringer mv.
  • forhandling og deltagelse i arbejdsgrupper i forhandlingsfælleskabet og Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • retssager og retstvister på alle arbejdsgiverområder
  • undervisning og information om juridiske emner
  • understøtte det tværgående samarbejde i hele DSR om medlemsrettede forhold
  • juridiske notater og høringssvar over lovforslag


Vi er 7 medarbejdere i det juridiske videncenter og i den samlede Forhandlingsafdeling er der ansat 22 medarbejdere.
Som juridisk konsulent vil dine opgaver fortrinsvis være inden for:
  • opsigelse og vilkårsændringer for vores ansatte medlemmer, fortrinsvist på de...