Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Juridisk fuldmægtig til kriminalforsorgens enhed mod organiseret kriminalitet

Jurist i København

Kan du bidrage til at styrke legalitetssikringen i kriminalforsorgens sikkerhedsarbejde og vil du være med til at udvikle og målrette kriminalforsorgens strategiske indsatser mod organiseret kriminalitet? Hvis ja, så kan du være et bud på en kommende juridisk fuldmægtig i Enheden mod Organiseret Kriminalitet i Direktoratet for kriminalforsorgen.

Stillingen i Enheden mod Organiseret Kriminalitet
Direktoratet for kriminalforsorgen søger en juridisk fuldmægtig til Enheden mod Organiseret Kriminalitet til besættelse snarest muligt.

Som juridisk fuldmægtig skal du eksempelvis:

  • behandle og rådgive om konkrete juridiske problemstillinger på sikkerhedsområdet,
  • udarbejde faglige notater af forskellig art, bl.a. i relation til minister- og departementsbetjening,
  • behandle sager om aktindsigt mv.,
  • indgå i løsning af enhedens almindelige driftsopgaver, herunder bistå med faglig sparring om området for organiseret kriminalitet.

Herudover skal du være med til at skærpe den strategiske retning for kriminalforsorgens indsatser på området for organiseret kriminalitet og understøtte implementering og forankring af initiativer i organisationen.

Du og din profil er vigtig
Du vil komme til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor der vil blive lagt vægt på, at du:

  • er uddannet cand. jur.,
  • har god juridisk dømmekra...