Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Juridisk fuldmægtig til Enner Mark Fængsel

Jurist i Østjylland

Til Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland søges en juridisk fuldmægtig, som er tilknyttet Klientsagsbehandlingsenheden på Områdekontoret i Hobro og med tjenestested på Enner Mark Fængsel.

Klientsagsbehandlingsenheden har det overordnede ansvar for behandlingen af klientsager i området. I enheden arbejder der 4 administrative og 9 juridiske medarbejdere, hvoraf 6 af juristerne har deres daglige gang i områdets institutioner. På Enner Mark Fængsel arbejder der i alt 2 jurister.

Institution Enner Mark, Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel beliggende 10 km vest for Horsens med plads til ca. 228 klienter. Fængslet er et af Danmarks mest moderne og sikre fængsler og består af et arrestafsnit, et fællesskabsafsnit, et behandlingsafsnit, et fokusafsnit, et særligt sikret afsnit, et isolationsafsnit og et sygeafsnit. Fængslet beskæftiger pt. omkring 260 medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver vil navnlig være:

  • Fortolkning og faglig sparring ift. den daglige sagsbehandling med fængslets øvrige faggrupper
  • Konkret juridisk sagsbehandling og afgørelser i 1. instans fx vedr. straffuldbyrdelse, strafafbrydelse, udgang, prøveløladelse, § 78-afsoning, undvigelser, mv.
  • Udarbejde/koordinere bidrag til centrale 1. instans afgørelser og klagesagsbehandling
  • Kvalitetssikring (fx sagsgennemgang på udvalgte sagsområder, inspektioner, mv.)
  • Undervisning af relevante faggrupper
  • Medvirke til...