Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Jurister og studenter til Direktoratet for Kriminalforsorgen

Jurist i København

Direktoratet for Kriminalforsorgen har gennem de senere år styrket sit engagement på udlændingeområdet, og vi søger jurister og studenter, som kan løfte indsatsen for at overføre udenlandske indsatte til afsoning i hjemlandet.

Samtidig søges jurist til de øvrige opgaver omkring udrejseområdet på Kriminalforsorgens område.

Opgaven om overførsel indebærer blandt andet juridiske vurderinger af forholdene i hjemlandet samt indgåelse og anvendelse af aftaler om hjemsendelse med tredjelande.

Der er meget både forberedelse og egentlig sagsbehandling i den enkelte overførsel, hvorfor den skal varetages af såvel nogle studerende som 2-3 fuldmægtige/specialkonsulenter. Stillingerne er placeret i Koncern Udrejse i Center for Straffuldbyrdelse og er ledige til besættelse snarest/pr. 1.8.2021.

De øvrige opgaver omkring udrejse vedrører navnlig arbejdet med vores udrejseinstitutioner, samt samarbejdet med udlændingestyrelsen og hjemrejestyrelsen og almindelig sagsbehandling på området.

Hvem er du?
Du vil komme til at arbejde i et miljø, hvor der vil blive lagt vægt på, at du:

  • er stud.jur/uddannet cand. jur. og har gode juridiske forvaltningsretlige kompetencer
  • har god juridisk dømmekraft og hurtigt kan skære en opgave eller en sag til
  • har interesse for udrejseområdet.
  • har gode samarbejds- og kommunikationsevner, også i kontakten med andre la...