Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Dette søgeresultat er ikke længere aktivt

Jurist i Sydjylland

Erfaren jurist med fokus på forvaltningsret og regulatoriske forhold


Vær med til at bidrage til, at Energinet varetager sin rolle som myndighed på en måde, som sikrer åbenhed og gennemsigtighed. Vi søger en erfaren jurist, der med solide juridiske færdigheder inden for EU-ret, forvaltningsret og myndighedsudøvelse kan bidrage til at styrke Energinets rolle som myndighed. Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme.

Myndighedsudøvelse i tæt samarbejde med organisationen og eksterne interessenter


Energinet arbejder for at forsyne borgere og virksomheder i Danmark med energi, som er klimaneutral, forsyningssikker og tager højde for samfundsøkonomi. Vi udvikler energiens infrastruktur og markedsrammer, så elforbruget i Danmark i 2030 er baseret udelukkende på vedvarende energi, og så alle dele af samfundets energiforbrug er klimaneutralt i 2050.

Du bliver en del af myndighedsenheden, som er placeret i Koncernjura. Myndighedsenheden er specialiseret i det forvaltningsretlige og regulatoriske område og varetager Energinets myndighedsopgaver i forhold til at udstede regler og træffe afgørelser samt sikre og fastlægge principperne for Energinets myndighedsudøvelse.

Som vores nye jurist er din primære opgave at sikre, at Energinet udsteder ...