Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Graduate til Jura

Jurist i Nordsjælland

Vil du lære at omsætte lovgivning til praksis?
Som graduate i ATP bliver du fastansat, begynder sammen med ATP’s øvrige graduates og deltager i et 12-måneders fællesforløb fyldt med arrangementer og kurser, der udvikler dig både fagligt og personligt.

Du bliver ansat i Driftsjura, hvor vi er 23 jurister fordelt på to sektioner. Vi løser en række juridiske udviklings- og driftsopgaver i Udbetaling Danmark; opgaver inden for fx Boligstøtte, Pension, Barselsdagpenge og Familieydelser.

I Driftsjura varetager vi rollen som juridiske sparringspartnere, har et tæt samarbejde med vores kolleger fra de respektive forretningsområder og har kort fortalt et stort ansvar for at sikre det juridiske input til løsninger, der skal fungere ude i virkeligheden, hvor løsningerne har stor betydning for den enkelte borger.

Er du optaget af det juridiske område, og kan du samarbejde på tværs?
Du har - eller er ved at færdiggøre - en kandidatuddannelse inden for jura.

Du er:

  • god til at skabe relationer på tværs af forskellige faggrupper
  • i stand til at bevare overblikket i en hverdag med komplekse opgaver.
  • struktureret og god til at planlægge, så du kommer i mål med dine opgaver.

Vil du kickstarte din karriere i gode hænder?
Som en del af det 12-måneders graduateforløb, deltager du hver måned i kurser og workshops.

I forløbet ...