Juriststillinger.dk

Find ledige juriststillinger.

Advokatfuldmægtig til IP & Life Science

Jurist i Storkøbenhavn

Jobbet
Accuras afdeling for IP & Life Science rådgiver om beskyttelse, håndhævelse og kommerciel udnyttelse af immaterielle rettigheder, som for eksempel patenter, brugsmodeller, varemærker, design og ophavsrettigheder. Vores rådgivning omfatter blandt andet konflikt- og retssagsbehandling. Derudover bistår vi med den strategiske og praktiske håndtering af håndhævelsen og opretholdelsen af allerede erhvervede rettigheder og leverer det strategisk afgørende aftalegrundlag for rettighedsporteføljer og produkter, som er genstand for immaterialretlig beskyttelse.

Herudover rådgiver afdelingen i stor stil Life Science-industrien, som bl.a. tæller lægemiddel- og medicovirksomheder samt fødevare- og kosttilskudsvirksomheder. Accuras bistand inden for Life Science-industrien omfatter foruden de immaterialretlige aspekter også den særlovgivning, der regulerer Life Science-virksomheders adgang til og ageren på markedet, herunder bl.a. reglerne for reklame for lægemidler, medicinsk udstyr og fødevarer samt samarbejdet med læger, tandlæger, apotekere, sygeplejersker m.fl.

Afdelingen bistår desuden med specialrådgivning i forbindelse med M&A transaktioner inden for Life Science-industrierne og IPR-tunge transaktioner.

Du bliver en del af et velfungerende og ambitiøst team. Som advokatfuldmægtig får du rig mulighed for at prøve kræfter med nogle af de største og mest spændende sager inden for immaterialret og life science.

Vi f...